Sienta Club

1969 發表於 2017-12-14 19:25

TPMS輸入主機解碼盒(CAN)

TPMS輸入主機解碼盒(CAN)    
   
                              
[*] http://www.carcenter.com.tw/uploads/show/S__11354120-728.jpg
                      [*] http://www.carcenter.com.tw/uploads/show/4948687276131-660.jpg
                      [*] http://www.carcenter.com.tw/uploads/show/S__11354120-728.jpg
          [*] http://www.carcenter.com.tw/uploads/show/4948687276131-660.jpg


[*]http://www.carcenter.com.tw/uploads/show/4948687276131-660.jpg
[*]http://www.carcenter.com.tw/uploads/show/S__11354120-728.jpg

[*]
[*]

      
            
                [*]設用車款:2017 SIENTA
                [*]商品類型:SIENTA安全科技
                [*]商品料號:C18CS52G01
                [*]商品用途:安全科技
                [*]商品特色:        行車中的胎壓顯示:
        1.行車時只要影音主機是在開機的狀態下.當原車的TPMS有低壓訊號出現時
        螢幕上會有胎壓警示的黃色圖案恆亮.此時影音主機只要切換到胎壓顯示就能看到個輪胎的胎壓值供判別

        2.即使原車胎壓未警示.行車中任一輪的胎壓低於標準.將會預先發出警示

        備註:
        首部CAN Bus系列產品安裝必須搭配一條「OBD-II轉接線」;若車上已裝有其他CAN Bus系列產品時,則毋須加購。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      有車友裝過嗎?
andy600105 發表於 2017-12-14 20:08

本帖最後由 andy600105 於 2017-12-14 20:09 編輯

沒有。
我是~裝盲塞式。
比較[直覺]。我是這樣認為。{:2_31:}

kaisam 發表於 2018-1-1 10:50

52G01 是 RAV4 用的!
SIENTA 是 52G03 ~用盲塞式的!

reane86 發表於 2018-3-14 12:11

andy600105 發表於 2017-12-14 20:08
沒有。
我是~裝盲塞式。
比較[直覺]。我是這樣認為。

有胎溫 ?

andy600105 發表於 2018-3-14 14:19

reane86 發表於 2018-3-14 12:11
有胎溫 ?

是的{:2_26:}

melvin 發表於 2018-3-14 17:46

盲塞的胎溫胎壓都有,輪胎有換位置記得要改,原廠上次幫我換位置沒幫我改
頁: [1]
查看完整版本: TPMS輸入主機解碼盒(CAN)